การเรียนในรูปแบบไร้สาย, ภาษา,โซลูชั่น
เพื่อการพัฒนาทักษะสําหรับธุรกิจบริการ

เพิ่มรายได้ RevPAR เสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้า

โซลูชั่นไร้สายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์กับพนักงาน

  • Hotel Plus

    (เสียง, เพิ่มการขาย)Voice, Upsell

  • Hotel Plus

    (เสียง, เพิ่มการขาย) Voice, Upsell

ลืมคู่มือฝึกอบรมไปได้เลย

การฝึกอบรมพนักงานของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ Qooco มีโซลูชั่น
การเรียนรู้ในรูปแบบไร้สายและการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมและบริการ Qooco ใช้เทคนิคภาษาระบบประสาท (Neurolinguistic)
ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีจดจำการพูดอันทรงประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ทักษะภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า
วิธีการอื่น ๆ โซลูชั่นแบบครบวงจรของ Qooco ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น
มีการวัดผลการเรียนอย่างแม่นยำ และแสดงความคิดเห็นกลับไปแบบเรียลไทม์

22,430 คน

จำนวนพนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม

1,401,875 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียน

120 ราย

สร้างความพึงพอใจให้
แก่ลูกค้าและพันธมิตร

14 ภาษา

รองรับการใช้งานภาษา

ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

พัฒนารูปแบบใหม่สำหรับการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในอุตสาหกรรมบริการ - ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

เพิ่มทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน

โซลูชั่นการเรียนภาษาของเรารองรับการใช้งานใน
14 ภาษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่พนักงาน

เสริมสร้างมาตรฐาน

ส่งเสริมแบรนด์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วย
วิธีการที่ได้ประสิทธิภาพและสามารถขยายขนาดการเรียนรู้ได้

มีส่วนร่วมยิ่งขึ้น

แพล็ตฟอร์มการสื่อสารภายในของเรามีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ภาษา

ระบบรายงานผลอัตโนมัติ

ระบบสังเกตการณ์และประเมินผลงานในรูปแบบ
เรียลไทม์โดยใช้กระดานสนทนาและการรายงานผล

คุณภาพพนักงานที่ดีขึ้น

พัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยหลักสูตรที่
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริการ

ผลประกอบการที่ดีขึ้น

เพ่ิมผลประกอบการด้วยเทคนิคการเพ่ิมยอดขาย
ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานแต่ละแผนก

เนื้อหาที่ออกแบบเฉพาะและเทคโนโลยีขั้นสูงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

หลักสูตรการเรียนของ Qooco ที่พิสูจน์ว่าได้ผลและนวัตกรรมเคลื่อนที่
ช่วยให้พนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติอื่นๆ

เนื้อหาพัฒนาขึ้นเฉพาะทาง

เนื้อหาจัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากธุรกิจโรงแรม บทเรียนและเกณฑ์
การวัดผลจึงสอดคล้องกับพนักงานของท่าน

แพ็คเกจที่ยืดหยุ่น

แพล็ตฟอร์มและการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
จะตอบสนองความต้องการของ
ท่านโดยเฉพาะ

บทวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

แสดงผลงานและพัฒนาการของพนักงาน
ในรูปแบบเรียลไทม์โดยใช้กระดานสนทนา
และรายงาน

ระบบไร้สายเข้าถึงได้ง่าย

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลดลงอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดายเพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ได้ทันที

ระบบคลาวด์

บริการผ่านระบบคลาวด์ตอบสนอง
ความต้องการด้านความปลอดภัย
ประสิทธิภาพและบริการที่มีอยู่ได้เหนือกว่า